Søk om boplass på Strandvegen Studentheim

Hvem kan søke bolig hos oss?

 

 • De som søker bolig hos oss må ha søkt studieplass eller være student ved UiT Norges arktiske universitetet i Tromsø.
  Det betyr at studiet må gi 60 poeng i løpet av studieåret (høst- og vårsemesteret), fulltidsstudent.
 • De som skal starte eller som er i gang med lærerutdanning og/eller er student ved
  Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), vil ha prioritet.
 • Alle studenter ved UiT Norges arktiske universitet  i Tromsø kan søke om bolig hos oss.
  Ved ledighet vil også disse søkerne kunne få et boligtilbud
 • For nye søkere er søknadsfristen 15.mai og kontrakten starter 1.august. Frist for å dokumentere at en har fått tilbud om studieplass er satt til 30.juli. Kopi av tilbudsbrev fra studiested sendes til post@studentheim.no innen fristen.
 • I perioden fra 15.august til 15.mai, vil det være en fortløpende tildeling, ved ledighet.
 • Det er ikke mulig å søke om hybel og leilighet i samme søknadSøknadsskjema
 

 

Behandling av søknaden:

Tildelingen av bolig skjer fortløpende etter søknadsdato. Ved ledighet kan boliger tildeles andre studenter ved UiT Norges arktiske universitet , etter søknad. Nye studenter (dvs. studenter som ikke har studert tidligere og kommer rett fra videregående skole) er prioritert ved tildelingen av hybler i august.

Prioritering ved tildeling:

Leilighetene er forbeholdt par med barn, enslige med barn og par (hvor begge er studenter eller den ene er student).

Tilbud om bolig:

Det gis kun ett tilbud om bolig. Dersom du avslår mottatt tilbud men fortsatt ønsker å stå på venteliste for et annet boalternativ, må du sende inn ny søknad. Ny søknad vil være gjeldende for plasseringen på ventelisten.

Oppdatering av ventelister:

Søknaden er gyldig i en måned etter ønsket innflyttings måned. Hvis du ikke har fått et boligtilbud i løpet av denne perioden og fortsatt er interessert i studentbolig, må du kontakte Strandvegen Studentheim å gi beskjed om dette.

 

Kontakt oss i dag!
 

Strandvegen Studentheim

Strandvegen 119 B
9006 Tromsø

Kontortelefon: 776 18 204
Daglig leder: 906 74 756

post@studentheim.no

Kontortid:
Mandag - Fredag kl 08:00 og 15:30

Hurtigkoblinger