Priser

Depositum og husleie

Boligtype Leie per mnd Depositum
Hybel Dublett, møblert 2 955,- 3 500,-
Hybel Singlet, møblert 3 055,- 3 500,-
Hybelleilighet, umøblert 3 930,- 4 500,-
2-roms leilighet, umøblert (40 m2) 5 240,- 6 000,-
Familieleilighet, med 1 soverom, umøblert (50 m2) 6 150,- 7 000,-
Familieleilighet, med 3 soverom, umøblert (97 m2) 10 385,- 12 000,-
Gebyr internt bytte 400,-

Husleien inkluder strøm, oppvarming, bruk av vaskeri, internett (tilknyttet samme internett som brukes av Uit Norges arktiske universitet). Lyspærer til boenheten må leietaker holde selv.Diverse vaktmester-tjenester inkludert. 

Husleien indeksreguleres hvert år i henhold til SSB’s konsumprisindeks (KPI).

KPI som legges til grunn er: f.o.m. mai foregående år - t.o.m. april reguleringsåret.
Reguleringen gjøres gjeldende fra 1. august hvert år. Husleien har forfall den 15. i hver måned.
Vi har avtale med et inkassobyrå, som tar seg av purring og inkasso ved for sen innbetaling.
Purregebyret er kr 70,-.

Prisliste for andre tjenester, gebyrer og inventar

Vi fakturerer for tilleggstjenester og gebyrer for ikke oppfylte forpliktelser etter leiekontrakt og reglement for Strandvegen Studentheim. I botiden vil dette i størst mulig grad skje via e-post.

  • Prisene dekker faktiske utgifter til utbedring eller ekstra arbeid, og kan endres uten varsel.
  • Det kan forekomme utgifter som ikke er spesifisert i denne listen. Du vil da bli varslet om dette.
  • Postboksnøkkel og systemnøkkel er inkludert i depositumet for boenheten.
  • Det er mulig å få låne en reservenøkkel i inntil 1 uke for å få tilbake glemt nøkkel eller lete og finne mistet nøkkel.
  • Dersom hybler, leiligheter, bod eller annen tildelt andel av fellesareal fraflyttes uten tilstrekkelig rengjøring og/eller rydding, blir beboer belastet etter regning fra rengjøringsselskap.

Nøkler og låssystem

Beløp i Kr

Tap av kodebrikke til søppelinnkast

250,-

Tap av / defekt, systemnøkkel

1000,-

Tap av / defekt, postboksnøkkel

150,-

Systemhengelås

1200,-

Skifte av låsesylinder

*etter regning

Tjenester utført av vaktselskapet Trygg Vakt AS

Beløp i Kr

Innlåsing i bolig, kontant betaling eller ved bruk av kortterminal

250,-

Innlåsing i bolig, ved fakturering

350,-

Utrykning av vaktselskap ved overtredelse av gjeldende regler for ro og orden

450,-

Parkering

Beløp i Kr

Parkeringsavgift pr. studieår (gjelder de som har inngått avtale om parkering)

750,-

Rengjøring etter inspeksjon eller utflytting

Beløp i Kr

Rengjøring etter utflytting

*etter regning

Vaktmestertjenester (reparasjoner utover normal slitasje). Sats pr. time

400,-

Lagring/kasting av gjenglemte eiendeler

*etter regning

Flyttegebyr

Beløp i Kr

Intern flytting etter søknad

400,-

Brannvarsling og brannalarm

Beløp i Kr

Skade/sabotasje på brannalarmanlegg og brannslokkeutstyr

*etter regning

Tildekking/fjerning av branndetektor

2500,-

Sperring av rømningsvei

2500,-

Unødig utløst brannalarm som medfører utrykning fra brannvesenet

5700,-

Unødig utløst brannalarm uten utrykning fra brannvesenet

625,-

INVENTAR (MØBLER / UTSTYR) SOM MANGLER VED UTFLYTTING, SKAL ERSTATTES ETTER FØLGENDE PRISER

Skrivebord

Pris pr. stk.

Kr 1100,-

Salongbord

Pris pr. stk.

Kr 600,-

Lenestol

Pris pr. stk.

Kr 600,-

Pinnestol

Pris pr. stk.

Kr 300,-

Bokreol

Pris pr. stk.

Kr 600,-

Sofa

Pris pr. stk.

Kr 3000,-

Dusjforheng

Pris pr. stk.

Kr 150,-
Kontakt oss i dag!
 

Strandvegen Studentheim

Strandvegen 119 B
9006 Tromsø

Kontortelefon: 776 18 204
Daglig leder: 906 74 756

post@studentheim.no


Kontortid:
Mandag - Fredag kl 08:00 og 15:30      

Hurtigkoblinger