Leiekontrakt

Før du signerer avtale om boplass på Strandvegen Studentheim, må du lese igjennom leiekontrakten og være bevisst på den avtalen du inngår og hvilke vilkår som følger med. På den måten unngår vi problemstillinger og konflikter i ettertid, og du kan fokusere på studiene dine i et trygt, sikkert bomiljø.

Nedenfor vil du finne alle bilagene fra den aktuelle leiekontrakten vår. Les igjennom alle sider og alle punkter. Spør om du er usikker på noe eller om det er noe du ikke forstår.

Kontraktsdokument

Før signering av kontrakt må følgende krav oppfylles:

-   Leietaker må være heltidsstudent, som gir minimum 60 studiepoeng per studieår.
-   Semesteravgift til Studentsamskipnaden i Tromsø må være betalt.
-   Alle søkere må dokumentere sine studier med opptaksbrev / godkjent utdanningsplan og fremvise digitalt studentbevis (betalt         semesteravgift) før signering av kontrakt og utlevering av nøkler.
-   Vet leietaker ved kontraksinngåelsen at vilkårene ikke oppfylles eller at det er endret studieretning i forhold til søknad, gir                  dette utleier rett til å heve leiekontrakten. Det samme gjelder hvis leietakers situasjon i botiden endrer seg, slik at studiet ikke            lenger er hovedbeskjeftigelse eller om boligen fraflyttes av noen av dens beboere som er oppgitt ved kontraktsinngåelse. Styret        kan i enkelte tilfeller frafalle dette kravet.
-   Opptak i husstanden av andre enn den/de som er oppgitt i søknaden, krever ny søknad om ny leiekontrakt.

Innflytting

Under utarbeidelse. 

Utflytting

Boenheten skal være rundvasket og klar til utsjekk før kl 13:30, den dagen det er utflytting. 
Vaktmester kan sjekke vasken før du reiser, slik at du får sjanse til å gjøre noe med det, slik at du unngår ekstra gebyr. 
Avtale om tidspunkt/ kontrollsjekk må avtales på forhånd med administrasjon. 
Innlevering av nøkkel til kontoradministrasjon umiddelbart etter utsjekk. 
Dersom nøklene blir levert for sent, må du regne med å bli belastet med ekstra husleie. 
Er det et behov for forlenget botid før utflytting, må dette avtales i god tid før egentlig flyttedato. 

Oppsigelse av kontrakt, skal leveres skriftlig på eget skjema, dette gjelder alle. 

Om leieavtalen

 Under utarbeidelse

Framleie av boenhet

Kontakt oss i dag!
 

Strandvegen Studentheim

Strandvegen 119 B
9006 Tromsø

Kontortelefon: 776 18 204
Daglig leder: 906 74 756

post@studentheim.no

Kontortid:
Mandag - Fredag kl 08:00 og 15:30    

Hurtigkoblinger