Informasjon og reglement

 

Trivsel

På Strandvegen Studentheim har vi stort fokus på at alle skal trives. Vi har mange forskjellige mennesker boende her, og alle menneskene har ulike verdier og behov. Derfor er det svært viktig at alle følger de regler og vilkår som gjelder til enhver tid og at alle har respekt for hverandre - på den måten unngår vi problemer underveis, og vi kan opprettholde det gode miljøet vi har på Strandvegen Studentheim. 

Vi legger spesielt stor vekt på orden og renhold. På felleskjøkken skal det alltid være ryddig, og alle har et ansvar om å rydde og vaske opp etter seg. Alle beboere skal følge turnuslisten som gjelder for orden og renhold. For å holde på den gode stemningen, er det viktig at dette blir gjort som avtalt. 

Det bes også om at alle beboere tenker på eget støynivå og viser respekt for andre, spesielt sine nærmeste naboer. Det er ikke lov med husdyr inne i bygningene på Strandvegen Studentheim. Det er totalt røykeforbud inne i alle bygningene og ute på balkonger. 

Gode rutiner øker trivselen for alle. 

 

Brann og sikkerhet

Branninstruks

Korridor, trappegang og hoved-trappen er godkjent rømningsvei, og må til enhver tid holdes ryddige. 
Brannslange finnes i trappegangen i hver etasje (forgangen og korridorene). Håndslukkere henger vis à vis felleskjøkken. 

Brannintruks og orienteringsplan finnes oppslått ved Brannsentralen i hovedinngangen. Branninstruksen finnes også oppslått på skap over sikringsskap i den korridoren du bor i. 

Vi har direktekopling til Tromsø Brannvesen. Dersom brannalarm utløses ved uhell, ring 110 for å oppnå kontakt med Tromsø Brannvesen. Sjekk hva som står i displayet på brannsentralen som er plassert i inngangspartiet til den blokken du bor i, forklar hendelsen før du avstiller og tilbakestiller brannalarmen. Betjeningsveiledning, se eget oppslag ved Brannsentralen.

NB! Om en ikke er 100% sikker på om hva som har utløst alarmen, skal dette sjekkes, før en avbestiller og tilbakestiller alarmen. 

Internkontroll HMS Det skal ikke brukes skjøteledning på utstyr som har et effektbehov over 500 W.

 
 

Søppelhåndtering

Remiks Tromsø AS Optisk sortering: https://remiks.no/kundeservice

Parkering

Strandvegen Studentheim har totalt 78 parkeringsplasser. Av disse er 66 parkeringsplasser reservert
til leietakere, 3 parkeringsplasser er reservert til ansatte, 4 parkeringsplasser er reservert til Bjerkaker
Barnehage og 5 parkeringsplasser som kan benyttes til gjesteparkering i sommerhalvåret.
Gjesteparkeringen kan tilbys gjester av leietakere eller leietakere som har kortvarig behov for
parkering.
Leietakere som har behov for parkeringsplass til kjøretøy, må melde fra til Strandvegen Studentheim,
slik at behovet blir registrert. De som kan bli tildelt parkeringsplass, må være leietaker og
leiekontrakten må være signert av begge parter.
Tildeling av parkeringsplass blir utført etter de retningslinjene som fremkommer av
«Parkeringsreglement-Parkeringsavtale».

 

Vaktmester

For å melde om feil og mangler som ønskes reparert av vaktmester, sendes meldingen ved å bruke skjema for beskjed til vaktmester. Når en sender denne type melding, gis det samtidig tillatelse til at vaktmester kan låse seg inn i din boenhet, for å utføre reparasjon.

Beskjed til vaktmester

 

Vaktselskap

Kontakt vaktselskapet ved alvorlige og akutte hendelser
Trygg Vakt AS tlf: 776 10 300 https://www.tryggvakt.no/forside/kontakt-oss/

På Strandvegen Studentheim gjør vi vårt ytterste for at alle skal trives. Derfor prøver vi å legge til rette slik at mennesker i alle livssituasjoner skal ha tilgang på tilbudene de trenger i det daglige liv.

Vi har nemlig mennesker og studenter i ulike livssituasjoner og med forskjellige behov, og vi prøver å strekke oss så langt det går, slik at hverdagen skal bli enklest mulig for alle.

 

Andre tilbud

Defekt eller mistet systemnøkkel

Ved defekte nøkler eller nøkler som er mistet, kan kontoret på Strandvegen Studentheim kontaktes i åpningstiden for kontoret. Utenom åpningstiden kan Trygg Vakt AS kontaktes på telefon 776 10 300 for innlåsing. Kostnadene for vektertjester betales av beboer. 

Vaskeri med mulighet for å vaske klær: 

Det finnes for øyeblikket tre vaskerier (blokk 1, blokk 3 og blokk 5), som kan benyttes av studentene som bor hos oss. Det er gratis å benytte seg av vaskeri og tørkerom. 

 Utlån av peisestue: 

 

Priser

 
Kontakt oss i dag!
 

Strandvegen Studentheim

Strandvegen 119 B
9006 Tromsø

Kontortelefon: 776 18 204
Daglig leder: 906 74 756

post@studentheim.no

Kontortid:
Mandag - Fredag kl 08:00 og 15:30

Hurtigkoblinger