Velkommen til Strandvegen Studentheim

Studietiden skal være en fin periode i livet, og det ønsker vi som driver Strandvegen Studentheim å bidra til.
Strandvegen Studentheim er en boligstiftelse med god beliggenhet sentralt i Tromsø, og vi har tatt imot studenter helt siden 1973.

 

Om oss

Strandvegen Studentheim er en stiftelse
Stiftelsens formål er å drive og leie ut studentboliger til studenter, som fortrinnsvis tar lærerutdanning og/eller er student ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP).
Ved ledighet kan boliger tildeles andre studenter ved UiT Norges arktiske universitet, etter søknad.

 

Styret

Styret er stiftelsens øverste organ, som har ansvaret for forvaltningen av stiftelsen.
Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
Styret utarbeider leiekontrakter og reglement for driften av stiftelsens midler. Styret avgjør hvem som kan leie bolig i Strandvegen Studentheim, hensyntatt stiftelsens formål. Styret kan oppnevne et utvalg som kan gi uttalelse til styret, om hvem som kan leie bolig.

Stiftelsens styre skal ha 5 medlemmer.
Styret oppnevnes på følgende måte:
            - To representanter oppnevnes blant de ansatte ved Institutt for Lærerutdanning og Pedagogikk (ILP)
            - To representanter velges blant studenter ved ILP, som også er leietakere hos Strandvegen Studentheim
            - En representant velges fra det departementet som styrer høyere utdanning, som oppnevnes av universitetsstyret ved UiT                  Norges arktiske universitet .
            - Det velges en vararepresentant fra hver av ovennevnte valggrupper.
            - Styrelederen velges av styret hvert år.
            - Leietakerne blir oppnevnt for 1 år ad gangen, de øvrige blir oppnevnt for 2 år.

Styrets sammensetning etter årsmøte, 3. Juni 2019.

Styreleder
Mathias Vatnehol Fjørtoft
valgt av studentene

 

Styremedlem
Marie Birkeland 
valgt av studentene  

Styremedlem
Helge Habbestad
oppnevnt av ILP

Styremedlem
Nina Teistevoll
oppnevnt av ILP

Styremedlem
Eli-Margrethe Pedersen
oppnevnt av UiT

 

Ansatte

Daglig leder   Oddgeir Pettersen
Vaktmester    Bjørn A. Henriksen
Vaktmester    Roar Pettersen

 

Våre boliger

Strandvegen Studentheim har totalt 194 hybler, 13 hybelleiligheter og 53 leiligheter fordelt på 5 blokker. 
Det er derfor en fullt mulig å kunne være deg selv, selv om du bor i et fellesskap med andre studenter. 

Hyblene tildeles enslige og har eget felleskjøkken som deles mellom 4-7 studenter. Det finnes totalt 30 singletthybler som er hybler med eget bad, og 164 dubletthybler som er hybler hvor 2 personer deler bad. Hyblene har et areal på 12 m², pluss bad og forgang. Alle hyblene er møblerte, men sengetøy og liknende må medbringes selv.

Hybelleilighetene tildeles par eller søkere med spesielle behov. Disse har et areal på 24 m² og består av et rom med kjøkkenkrok, samt eget bad. 

Leilighetene tildeles par eller studenter med barn. Leilighetene har eget soverom, totalt areal på 40 m². Vi har også to familieleiligheter på 50 m² og en familieleilighet på 100 m². 

Alle hybelleilighetene og leilighetene er umøblert, men de er utsyrt med komfyr- kjøleskap/fryser (kombiskap). 
 

Barnehage

Bjerkaker Barnehage http://bjerkaker.barnehage.no
Bjerkaker barnehage holder til i Blokk 3, Strandvegen 117A.
Barn av beboere prioriteres ved tildeling.

 

Aktuelle linker

UiT Norges Arktiske Universitet
Sjekkliste for nye studenter ved UiT Norges arktiske universitet
Web-tjenester for studenter ved UiT Norges arktiske universitet
Brukerstøtte på IT tjenester
Bussrute
Avfallsselskap Remiks Tromsø

Derfor skal du velge Strandvegen Studentheim

Å studere i Tromsø, i Nordens Paris, er fantastisk. Du er omringet av flott natur og høye fjell, du finner masse spennende aktiviteter å delta i og møter hyggelige mennesker fra nært og fjernt. Tromsø by og Troms Fylke er et fint område å ferdes i både sommer og vinter, og studentene trives godt her oppe i nord.

På Strandvegen Studentheim er det godt miljø blant beboerne. De som bor her er studenter ved UiT Norges arktiske universitet, med forskjellige studieretning. Det er flest studenter ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) og alle har felles forståelse for miljøet vi vil ha rundt oss. 

Det er godt lagt til rette for at alle studentene skal trives på Strandvegen Studentheim. Det er installert kablet og trådløst internett i alle boenheter, som er identisk med studentnettet. Det finnes både vaskerier og en barnehage i boligblokkene. Det er flere nærbutikker og mange andre fritidsaktiviteter i umiddelbar nærhet til boligiområdet. 

Send inn din søknad i dag, og ta del i vårt flotte studenttilbud, du også. Velkommen! 

 
Kontakt oss i dag!
 

Strandvegen Studentheim

Strandvegen 119 B
9006 Tromsø

Kontortelefon: 776 18 204
Daglig leder: 906 74 756

post@studentheim.no

Kontortid:
Mandag - Fredag kl 08:00 og 15:30      

Hurtigkoblinger